Om AquaVilla

Här bygger vi “Världens bästa flytande hus”

AquaVilla AB startades 2000 efter det att Pampas Marina AB byggt 8 flytande villor som gavs namnet AquaVilla. Stor efterfrågan på flytande hus och oersättlig erfarenhet gjorde att Pampas Marina AB beslutade att satsa i en produktionsanläggning för flytande villor och flytande infrastruktur i Västervik. Verksamheten kring AquaVilla är organiserad i bolagen AquaVilla AB samt AquaVilla Produktion AB där produktionsbolaget har mer operativ inriktning.

OM AQUAVILLA PRODUKTION

Ett flytande hus kan till skillnad från hus som tillverkas för landbacken, byggas helt klart vid fabrik och sedan transporteras på vattnet. Produktionen blir effektiv och det är samma personal som står för produktion från ”ax till limpa”. Detta går ej att åstadkomma med ”vanliga hus” då vägnätet ej tillåter transport av färdiga hus som måste byggas eller monteras på plats. En direkt fördel för kunden är att slutbesiktning av huset kan ske innan det lämnar fabriken! Produktionsanläggningen gör det möjligt att producera i två produktionslinjer vid sidan av varandra och samtidigt montera åtta huskroppar. Förutsättningarna möjliggör högsta tänkbara kvalitét, trivsel och arbetsmiljö. Produktionskapaciteten planeras till ett hus i veckan i genomsnitt.

TEKNIK & PATENT

Under skalet på alla Aquavillor finns en rad avancerade tekniska innovationer som skapar de förutsättningar som krävs för ett förstklassigt boende på vattnet.

CasaBona
Ett modernt stomsystem bestående av galvaniserade stålprofiler, som integrerade med hård isolering blir en lätt, starkt och energisnål husstomme. Tillsammans med EPS isolering blir stommen helt oorganisk. CasaBona-stommen är ca 30 % lättare än en traditionell trästomme.

CasaBona folder (lågupplöst)
Läs mer om Casabona »

Aqua EnergySystem
Ett energisystem för värme och kyla, för flytande byggnader som tar sin energi från det omkringliggande vattnet. Systemet är effektivt, enkelt att installera, underhållsfritt och skyddat från yttre åverkan.

Läs mer om Aqua EnergySystem »

Aqua SlipFreeWalking
Ett vattenburet värmesystem som eliminerar halkrisker på bryggdäck, gångytor och körbanor. Systemet är mycket enkelt och energisnålt. Dessutom är det billigt att installera, underhålla och hålla i drift.

Läs mer om Aqua SlipFreeWalking »

AquaDockingBuffert
AquaVillas patentsökta kopplingssystem mellan Aquapir – Aquapir, och Aquapir – AquaVilla. Kopplingssystemet gör att AquaVillan inte gungar, oavsett väder och vind, inom ett område som har en våghöjd som understiger 60 cm.

Läs mer om Aqua Docking Buffert och Aqua Pir »