TEAMET BAKOM AQUAVILLA

Grunden till dagens AquaVillor lades redan 1992 när den första generationen villor för permanentboende på vattnet ritades. Men det var först 2000 som de första flytande villorna låg fast förankrade i Pampas Marina i Solna. Idén till AquaVillan har genom åren vidareutvecklats och förfinats av ett mycket kunnigt team under ledning av Richard Bergström. Idag finns hela den infrastruktur som krävs för att bygga bekväma och trygga marina samhällen.

Det väl sammansvetsade teamet bakom våra flytande villor har en samlad erfarenhet från 4 generationers Aquavillor. Och vi utvecklar ständigt vår verksamhet för att bygga bekväma och trygga boendemiljöer på vattnet för nordiska klimatförhållanden och inför framtida klimatförändringar. Tryggare kan det inte bli.

VÅR AFFÄRSIDÉ

Affärsidén bakom framgångarna med AquaVilla har från starten år 2000 varit ”att tillverka och sälja flytande miljöanpassade hus av hög kvalitet samt att utveckla marina samhällen och medverka till att skapa och slutföra byggrätter på vattnet”.