AQUAVILLA – HUS OCH SAMHÄLLEN PÅ VATTNET

Efter många års utvecklingsarbete startade företaget AquaVilla Produktion AB år 2000 den första storskaliga produktionen av villor för permanent boende på ”riktiga” sjötomter. Åtta villor producerades med stadigvarande förankring i Pampas Marina i Solna. Resten är en framgångsrik historia och nya, marina samhällen på vattnet växer nu fram på allt fler ställen runtom i Sverige.

Läs mer om våra tjänster

LAGUNA
AVANTI
FUTURA

VÅRA MARINA HUSMODELLER

Du väljer mellan fem olika husmodeller. Varje hus har en specialbyggd flytkropp som klarar ett liv i vattnet över 100 år. Minst. Utan torrsättning och underhåll. Konstruktionerna bygger på mer än 25 års forskning och utveckling. Alla material och all utrustning, exteriört och interiört, i husen är noga utvalda för att fungera optimalt i marin miljö. Med hjälp av patenterade pirer och förankringssystem ligger husen säkert och stabilt oavsett väderförhållanden. Vill du bo modernt eller klassiskt? Välj själv hur du vill ha din marina bostad.

Läs mer om våra husmodeller

FRÅN VILLOR PÅ VATTNET TILL MARINA SAMHÄLLEN

AquaVilla Produktion AB är idag ett världsledande företag när det gäller planering och utveckling av marina samhällen. Idag finns redan AquaVillor och marina samhällen på flera platser i Sverige. Det senaste projektet omfattar 14 ”Sjövillor” i Svindersviken i Nacka. Ytterligare 25 villor är planerade för produktion och permanent förankring i Skärgårdsstaden i Västervik. Ett modernt marint samhälle bygger på precis samma förutsättningar som boende på landbacken – tillgängligt, funktionshinderanpassat, bekvämt och säkert. Utan att lämna sår i naturen, men med möjlighet till framtida stadsplaneändringar.

Läs mer om våra projekt

TIOTUSENTALS OUTNYTTJADE SJÖTOMTER I SVERIGE

Potentialen för att producera bostadshus för ett liv på vattnet i vårt land är oerhört stor. Ett exempel; om varje svensk medborgare fick en vattentomt i Småland skulle endast ca 17 % av dess kustvatten tas i anspråk! Riktiga ”sjötomter” där husen är förankrade vid pirer och okänsliga för förändringar av havsnivån. Varken sprängning eller schaktning krävs och allmänheten kan fortsätta att utnyttja strand och vatten. Sitter din kommun, ditt företag eller har din släkt kanske en okänd skatt i form av en ”riktig” sjötomt? Låt oss ta det vidare.

Läs mer om våra tjänster

VÅR PRODUKTIONSANLÄGNING

AquaVilla Produktion AB utvecklar, konstruerar och producerar hus för permanent boende på vatten i en egen produktionsanläggning i Västervik. Ett strategiskt perfekt läge vid Östersjön. Våra flytande hus kan, till skillnad från villor på landbacken, byggas helt klara i fabrik och sedan transporteras på vattnet. Samma personal står för produktion från ”ax till limpa” – effektivt och säkert. Driftsättning och slutbesiktning sker innan husen lämnar fabriken. Något som är omöjligt att åstadkomma med ”vanliga villor” då vägnätet inte tillåter transport av färdiga hus.

Läs mer om vår produktionsanläggning

NÅGRA ORD OM OSS OCH VÅR AFFÄRSIDÉ

Grunden till dagens Aquavilla lades redan 1992 när den första generationen flytande hus ritades. Men det var först 2000 som de första flytande villorna låg fast förankrade i Pampas Marina i Solna. Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet utifrån vår affärsidé ”att tillverka och sälja flytande hus av hög kvalitet för boende samt att medverka till att skapa byggrätter på vattnet.”

Läs mer om oss